Warunki gwarancyjne DJI


DJI gwarantuje, że w przypadku poniższych warunków, w czasie trwania okresu gwarancyjnego na główne części (zobacz tabelkę poniżej), który rozpoczyna się z dniem nabycia produktu, będzie udzielona pomoc serwisu gwarancyjnego.

Diagnostyka, robocizna, podzespoły, testy i przesyłka zwrotna zostaną pokryte przez serwis gwarancyjny DJI.

1. Warunki, które należy spełnić aby uzyskać pomoc serwisu gwarancyjnego:

a.) Podczas okresu gwarancyjnego, produkt był użytkowany zgodnie z przeznaczeniem
b.) Nie zostały wykonane nieautoryzowane modyfikacje, odłączanie i instalowanie
podzespołów.
c.) Nie zostały naruszone plomby, etykiety, naklejki, numery seryjne, znaki wodne itd.
d.) Ważny dokument zakupu - paragon lub faktura.

2. Poniższe przypadki nie są objęte serwisem gwarancyjnym:

a.) Rozbicie lub zapalenie produktu, które nie zostały spowodowane usterkami fabrycznymi.
b.) Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami, odłączeniem podzespołów lub próbą otwarcia obudowy w sposób niezgodny z instrukcją.
c.) Uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją lub niewłaściwym użyciem w sposób
niezgodny z instrukcją.
d.) Uszkodzenia spowodowane nieautoryzowanymi modyfikacjami układu elektrycznego, niewłaściwym użyciem baterii lub ładowarki.
e.) Uszkodzenia spowodowane podczas lotu, który nie odbył się w sposób zgodny z instrukcją.
f.) Uszkodzenia spowodowane podczas lotu w złych warunkach atmosferycznych (silny wiatr, deszcz, burza piaskowa, itd)
g.) Uszkodzenia spowodowane podczas lotu w pobliżu silnego pola magnetycznego
(kopalnie, wieże transmisyjne, linie wysokiego napięcia itd)
h.) Uszkodzenia spowodowane podczas lotu w znanym otoczeniu z zakłóceniami pochodzącymi od innych urządzeń (transmittery, video-link, sygnały wi-fi).
i.) Uszkodzenia spowodowane przez zbyt duże obciążenie wagowe, które przewyższa masę startową statku.
j.) Uszkodzenia spowodowane wymuszonym lotem gdy podzespołu zostały wcześniej uszkodzone lub zestarzały się.
k.) Uszkodzenia spowodowane przez użycie nieautoryzowanych części zamiennych pochodzących od osób trzecich.

3. Inne

l.) Uszkodzenia spowodowane odbywaniem lotu z rozładowaną lub uszkodzoną baterią.

a.) DJI wymaga, aby klient dostarczył produkt na własny koszt w przypadku zwrotu, naprawy lub wymiany. Dział techniczny serwisu posprzedażowego sprawdzi produkt pod kątem identyfikacji problemu i odpowiedzialności. Jeśli wadliwość towaru została spowodowana problemem z jakością produktu, DJI pokryje koszty testów, podzespołów, robocizny i przesyłki zwrotnej do klienta.
b.) Jeśli DJI uzna, że wadliwość produktu nie podlega gwarancji, DJI wyceni koszty naprawy i przesyłki zwrotnej przed naprawą czy odesłaniem produktu.
c.) Jeśli zgłoszenie nie będzie podlegało gwarancji lub zostanie uznane za niezasadne, klient zostanie obciążony kosztami diagnostyki, podzespołów i robocizny w zależności od natury problemu.
d.) Zadzwoń do autoryzowanego sprzedawcy detalicznego DJI lub napisz do serwisu posprzedażowego w celu uzyskania dodatkowych informacji (biuro@dronavista.pl).