- Cennik -

Szkolenie UAVO VLOS 3-dniowe - 1199,00 zł - do 2 kg (2h praktyki)
Szkolenie UAVO VLOS 3-dniowe - 1499,00 zł - do 5 kg (4h praktyki)
Szkolenie UAVO VLOS 4-dniowe - 1699,00 zł - do 25 kg (10h praktyki)

Szkolenie UAVO BVLOS 5-dniowe - 3499,00 zł - do 5 kg (10h praktyki)
Szkolenie UAVO BVLOS 6-dniowe - 3799,00 zł - do 25 kg (18h pratyki)

W przypadku pierwszego wydania świadectwa kwalifikacji:

za pierwsze wydanie świadectwa UAVO – 45 zł (tab.1, część II, podczęść2.2, pkt.6, ppkt.1)
za egzamin teoretyczny na świadectwo kwalifikacji – 56 zł (tab.2, część I, podczęść1.1, pkt.5)
za egzamin praktyczny na świadectwo kwalifikacji – 110 zł (tab.2, część I, podczęść1.2, pkt.3, ppkt.7)

Za każde kolejne uprawnienie wpisywane do świadectwa kwalifikacji:

za wpis dodatkowego uprawnienia do świadectwa kwalifikacji – 45 zł (tab.1, część II, podczęść2.2, pkt.8)
za egzamin teoretyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 165 zł (tab.2, część I, podczęść1.1, pkt.6)
za egzamin praktyczny na dodatkową kategorię statku powietrznego – 110 zł (tab.2, część I, podczęść1.2, pkt.4)

 Wydanie duplikatu świadectwa kwalifikacji lub wprowadzenie do niego zmian danych adresowych – 45 zł (tab.1, część II, podczęść2.2, pkt.10)

Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 4 (wymagane dla kategorii do 25 kg) - od 200 zł (Lista lekarzy w Polsce)


Dodatkowe zajęcia praktyczne

DJI F450 (kategoria wagowa do 5kg) - 100 zł za godzinę

DJI S800 (kategoria wagowa do 25kg) - 150 zł za godzinę


Wypożyczenie drona na egzamin UAVO VLOS:

Dji S800 (kategoria wagowa do 25kg) - 300 zł (dla uczestników szkolenia  w DronaVista 250zł)

*Wypożyczenie drona wymaga wykupienia minimum 2 godzin zajęć praktycznych na danej platformie.