SŁOWNIK POJĘĆ


Słownik, wybrane pojęcia:

VFR (ang. Visual Flight Rules) – pilot statku powietrznego może odbywać lot w warunkach pozwalających na kontrolę położenia statku za pomocą zewnętrznych punktów odniesienia. W locie VFR, za separację odpowiedzialny jest operator / dowódca statku powietrznego. Loty VFR muszą odbywać się przy zachowaniu ściśle określonych w przepisach zasad, dotyczących warunków meteorologicznych (VMC) oraz sposobu wykonywania tego rodzaju lotów. Niedopuszczalny jest na przykład wlot samolotu w chmurę i utrata widoczności powierzchni Ziemi.

G – klasa przestrzeni powietrznej, w Polsce obecne są C oraz G. Loty sportowe/rekreacyjne modelem w zasięgu wzroku VLOS wykonujemy jedynie w strefie G, ustępujemy innym statkom powietrznym.

Opis klas przestrzeni: http://www.airlaw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=81:klasyfikacja-przestrzeni-powietrznej&catid=56:k&Itemid=60

P – strefa zakazana

CTR – (ang. Control Zone) – strefa kontrolowana lotniska. Zakaz wykonywania lotów modelem / statkiem bezzałogowym.

ATZ - (ang. Aerodrome Traffic Zone) – Strefa Ruchu Lotniskowego, wydzielona przestrzeń powietrzna, w której wykonywane są loty przeważnie w klasie przestrzeni G lotnictwa ogólnego General Aviation. W strefie tej może być zapewniona służba AFIS (Aerodrome Flight Information Service), ang. Lotniskowa Służba Informacji Powietrznej. Loty sportowe/rekreacyjne modelem jedynie za zgodą Administratora strefy ATZ, ustępujemy innym statkom powietrznym.

FIS - (ang. Flight Information Service) służba informacji powietrznej, zajmuje się statkami powietrznymi latającymi od poziomu ziemi do FL95 (około 2900 m AMSL). FIR Warszawa, w zakresie tych wysokości podzielony jest na pięć sektorów FIS. Przestrzeń powietrzna w sektorach FIS, z wyłączeniem CTR, TMA, EA, TSA, TRA, ATZ, MATZ, EPD ma nadaną klasę G wg kryteriów ICAO. W przestrzeni naszej odpowiedzialności (przestrzeń klasy G) piloci nie mają obowiązku nawiązywania łączności radiowej z FIS (wyjątek stanowi tu strefa RMZ lotniska Okęcie). Mimo to gorąco zachęcamy do nawiązywania łączności z nami bądź przynajmniej pozostawania na nasłuchu.

UAVO – operator bezzałogowego statku powietrznego

UAV – bezzałogowy statek powietrzny

VLOS –  (ang. Visual Line of Sight) lot wykonywany w zasięgu wzroku operatora

BVLOS – lot wykonywany przy pomocy aparatury FPV

OPERATOR – osoba sterująca modelem latającym lub bezzałogowym statkiem powietrznym

INS – instruktor

(S) – płatowiec masa startowa: do 2 kg, 2 - 7 kg, 7 - 25kg, 25 - 50kg, powyżej 50kg

(MR) – wielowirnikowiec masa startowa: do 2 kg, 2 - 7 kg, 7 - 25kg, 25 - 50kg, powyżej 50kg