Witamy,

Zapraszamy do zapoznania z naszym nowym programem szkoleń UAVO VLOS:

Program szkolenia teoretycznego i praktycznego do uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego używanego w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe (UAVO) z uprawnieniem podstawowym do wykonywania lotów jedynie w zasięgu wzroku (VLOS)

Szkolenie teoretyczne obejmuje swoim zakresem następujące przedmioty:
Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych.
Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego.
Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne.
Obsługa, budowa i działanie systemów, podzespołów bezzałogowego statku powietrznego oraz zasady wykonywania lotów bezzałogowego statku powietrznego.
Sumaryczny czas trwania szkolenia teoretycznego, w tym ćwiczeń w postaci analizy
przypadków będzie trwało 14 godzin (2 dni po 7 godzin).

Szkolenie praktyczne składa się ze szkolenia praktycznego na ziemi i ćwiczeń w locie. Ćwiczenia w locie powinny zostać poprzedzone ćwiczeniami na symulatorze oraz szkoleniem praktycznym na ziemi.

Ćwiczenia w locie obejmują następującą ilość godzin zegarowych:
2 godziny lotu w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej nie przekraczającej 2kg.
4 godziny lotu w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej nieprzekraczającej 5kg.
10 godzin lotu w przypadku szkolenia na BSP o masie startowej w przedziale od 5 kg do 25kg.
Szkolenie praktyczne obejmuje swoim zakresem następujące zagadnienia:
Przygotowanie do lotu bezzałogowego statku powietrznego.
Obsługę naziemną i ocenę jego zdatności do lotu.
Umiejętności bezpiecznego wykonywania czynności lotniczych.
Wykonywanie procedur pilotażowych normalnych oraz procedur mających zastosowanie w sytuacjach niebezpiecznych i awaryjnych.
Nowy cennik szkoleń UAVO VLOS:

Szkolenie UAVO VLOS 3-dniowe - 1199,00 zł - do 2 kg (2h praktyki)
Szkolenie UAVO VLOS 3-dniowe - 1499,00 zł - do 5 kg (4h praktyki)
Szkolenie UAVO VLOS 4-dniowe - 1699,00 zł - do 25 kg (10h praktyki)