Szkolenie przygotowujące do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO z uprawnieniami VLOS

Wychodząc naprzeciw wymaganiom prawa lotniczego wobec osób pilotujących wielowirnikowce (w tym quadrocopter, hexacopter oraz octocopter) oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w siedzibie naszej firmy w Nowym Sączu, w województwie Małopolskim.

Posiadamy zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów szkolących

Szkolenie jest dedykowane dla początkujących pilotów bezzałogowych statków powietrznych, którzy pragną przygotować się do państwowego egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS).
Uprawnienia VLOS są niezbędne w przypadku wykonywania lotów w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Szkolenie obejmuje 20 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych mających za zadanie wprowadzenie Państwa w zasady wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, usystematyzować wiedzę techniczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne. Zajęcia odbywają się przez trzy dni (sobota, niedziela i poniedziałek). Rozpoczynamy od 16 godzin zajęć teoretycznych, po 8 godzin w ciągu dnia. W trakcie przerw udostępniamy kursantom różnego rodzaju sprzęt z ekspozycji sklepowej.

Wstęp do zajęć praktycznych obejmuje ćwiczenia na symulatorze lotu, które trwają minimum 2 godziny. W symulatorze Kursant ma do wyboru kilka modeli DJI - Phantom 2, F450, S900 oraz S1000 z wiernie odwzorowaną fizyką lotu
w różnych warunkach pogodowych. Następnie Kursanci wraz ze Szkoleniowcem udają się na lotnisko oddalone 4km od naszej siedziby.
W tym miejscu odbywa się szkolenie praktyczne na modelu F450.

Badania lotniczo-lekarskie, które musi wykonać kandydat w własnym zakresie:

 1. Badania laboratoryjne: 
  1. morfologia krwi
  2. glukoza na czczo w surowicy
  3. badanie ogólne moczu
 2. EKG w spoczynku wraz z opisem
 3. Audiogram
 4. Badanie pola widzenia
 5. Konsultacja laryngologiczna
 6. Konsultacja okulistyczna


Oferujemy również ubezpieczenie OC na czas trwania szkolenia - dodatkowo płatne.

Szkolenie teoretyczne to:

 1. 16 godzin wykładów w specjalnie przygotowanej sali wykładowej, zakres wiadomości zgodny z aktualnymi wymaganiami ULC:
  1. Podstawy prawa lotniczego 
  2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
  3. Zasady wykonywania lotów
  4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
  5. Kategoria statku powietrznego, który ma zostać wpisany do świadectwa kwalifikacji
 2. profesjonalne materiały szkoleniowe
 3. egzamin teoretyczny na zakończenie zajęć
 4. pomagamy skompletować niezbędne dokumenty do egzaminu
   

Szkolenie praktyczne to:

 1. 2 godziny praktyki na symulatorze lotu
 2. 2 godziny ćwiczeń na stadionie z minimum 2 przelotami w zakres którego wchodzą elementy egzaminu praktycznego:
  1. Przygotowanie do lotu
  2. Obsługa naziemna
  3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  4. Wykonywanie czynności lotniczych
    

Koszty szkolenia:

 1. Szkolenie wraz z egzaminem wewnętrznym 1400 zł  Brutto
Podstawowe opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC: 
 1. egzamin teoretyczny: 53zł, 
 2. egzamin praktyczny: 105zł, 
 3. wydanie świadectwa UAVO: 43zł 


Koszty które należy ponieść we własnym zakresie:

 1. Badania lotniczo-lekarskie
 1. Konsultacja u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej (dodatkowy koszt około 200zł) obejmuje:
 2. Wydanie orzeczenia lekarskiego klasy 4
 3. Indywidualna analiza wyników badań lotniczo-lekarskich
 1. Ubezpieczenie

Szczegółowy cennik KLIKNIJ

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym

Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują dyplom ukończenia kursu na Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego.

Najbliższe planowane daty szkoleń:

- 22/23/24 Kwietnia 2017

- 6/7/8 Maja 2017

- 17/18/19 Czerwca 2017


PROGRAM SZKOLENIA DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA KWALIFIKACJI OPERATORA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH (UAVO) Z UPRAWNIENIEM VLOS.

Dzień I Sobota

10:00 – 10:30

Przedstawienie programu szkolenia, wprowadzenie.

10:30-11:30

 1. 1.  Prawo lotnicze: przepisy dotyczące uzyskiwania świadectwa kwalifikacji operatora (UAVO), przepisy i procedury ruchu lotniczego, służby i organy ruchu lotniczego, klasyfikacja przestrzeni powietrznej, skutki naruszenia przepisów lotniczych, mapy,

11:30-11:45

Przerwa na kawę, herbatę (wliczone w cenę kursu)

12:45-14:00

      2.  FIS,  zgłoszenie lotu w CTR (załącznik)

14:00-14:30

Przerwa obiadowa

14:30-16:30

 1. 3. Człowiek jako operator bezzałogowego statku powietrznego, możliwości i ograniczenia;
 2. 4. Zasady wykonywania lotów w zasięgu wzroku (VLOS);
 3. 5. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne;

16:30-18:00

 1. 6. Metrologia – Podstawy;


Dzień II Niedziela

9:00-10:30

 1. Projekt zmian rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków

10:30-10:45

Przerwa na kawę, herbatę (wliczone w cenę kursu)

10:45-13:00

     7. Zagadnienia techniczne – budowa wielo-wirnikowców
     8. Cd. Zagadnienia techniczne
     9. Bezpieczeństwo;

13:00-13:30

Przerwa obiadowa

13:30-17:00

     10. Pierwsza pomoc;
     11.  Zajęcia praktyczne, ćwiczenia na symulatorze. 
     12.  Egzamin z części teoretycznej. 


Dzień III Poniedziałek

10:15-14:30

     1.    Zajęcia praktyczne, ćwiczenia na symulatorze
     2.    Zajęcia praktyczne w terenie