- PRICE LIST -

Szkolenie 3-dniowe - 1400,00 zł

Egzamin UAVO VLOS - 201 zł (Urząd Lotnictwa Cywilnego)

Ubezpieczenie OC - od 130 zł (Ergo Hestia)

Orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 4 - od 200 zł (Lista lekarzy w Polsce)


 

Dodatkowe zajęcia praktyczne

DJI F450 (kategoria wagowa do 2kg) - 80 zł za godzinę

DJI F550 (kategoria wagowa do 7kg) - 100 zł za godzinę

DJI S800 (kategoria wagowa do 25kg) - 130 zł za godzinę


 

Wypożyczenie drona na egzamin UAVO VLOS:

Dji F450 (kategoria wagowa do 2kg) - 200 zł (dla uczestników szkolenia  w DronaVista 150zł)

Dji F550 (kategoria wagowa do 7kg) - 250 zł (dla uczestników szkolenia  w DronaVista 200zł)

Dji S800 (kategoria wagowa do 25kg) - 300 zł (dla uczestników szkolenia  w DronaVista 250zł)

*Wypożyczenie drona wymaga wykupienia minimum 2 godzin zajęć praktycznych na danej platformie.