SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU NA ŚWIADECTWO KWALIFIKACJI UAVO Z UPRAWNIENIAMI BVLOS

[SE:szkolenia]
drons.jpgWychodząc naprzeciw wymaganiom prawa lotniczego wobec osób pilotujących bezzałogowe statki latające(samoloty oraz wielowirnikowce) oferujemy kompleksowe szkolenie teoretyczne oraz praktyczne w siedzibie naszej firmy w Nowym Sączu, w województwie Małopolskim.

Szkolenie jest dedykowane dla pilotów bezzałogowych statków powietrznych posiadających już ważne Świadectwo Kwalifikacji UAVO VLOS , którzy jednak pragną zdobyć wyższy poziom wtajemniczenia i wykonywać loty poza zasięg wzroku BVLOS.  Aby móc cieszyć się w pełni legalnym wykonywaniem lotów tego typu, pomożemy Ci przygotować się do państwowego egzaminu w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji operatora bezzałogowych statków powietrznych (UAVO) z uprawnieniami do wykonywania lotów w zasięgu wzroku (BVLOS).

Uprawnienia pilota UAVO BVLOS są niezbędne w przypadku wykonywania lotów poza zasięg wzroku w celach innych niż rekreacyjne lub sportowe.

Szkolenie obejmuje 16 godzin zajęć teoretycznych oraz 10 zajęć praktycznych mających za zadanie wprowadzenie Państwa w zasady wykorzystywania bezzałogowych statków powietrznych zgodnie z obowiązującymi przepisami, usystematyzować wiedzę techniczną oraz doskonalić umiejętności praktyczne. Zajęcia odbywają się przez dwie kolejne 2-dniowe sesje weekendowe (pierwszy weekend - zajęcia teoretyczne, drugi weekend  - zajęcia praktyczne). Wychodząc naprzeciw naszym Klientom zajęcia mogą być także organizowane od poniedziałku do piątku według zapotrzebowania grupy szkoleniowej. W trakcie przerw udostępniamy kursantom różnego rodzaju sprzęt z ekspozycji sklepowej.

Wstęp do zajęć praktycznych obejmuje ćwiczenia na symulatorze lotu, które trwają minimum 8 godzin. W symulatorze Kursant ma do wyboru kilka modeli samolotów oraz wielowirnikowców z wiernie odwzorowaną fizyką lotu w różnych warunkach pogodowych. Następnym etapem szkolenia jest szkolenie praktyczne z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego, zajęcia te odbywają się na lotnisku oddalonym 4km od naszej siedziby.

Ponadto w trakcie trwania kursu Kursanci mogą przejść badania wykonywane przez lekarza orzecznika, uprawnionego do wykonywania badań lotniczo-lekarskich i wydawania orzeczeń w zakresie wymagań zdrowotnych dla klasy 1,2,3 i LAPL dla kandydatów na członków personelu lotniczego oraz personelu lotniczego i kandydatów na członków personelu pokładowego oraz personelu pokładowego - koszt 200zł.

Badania lotniczo-lekarskie, które musi wykonać kandydat w własnym zakresie:

I. Badania laboratoryjne: 
  1. morfologia krwi
  2. glukoza na czczo w surowicy
  3. badanie ogólne moczu
II. EKG w spoczynku wraz z opisem
III. Audiogram
IV. Badanie pola widzenia
V. Konsultacja laryngologiczna
VI. Konsultacja okulistyczna


Oferujemy również ubezpieczenie OC na czas trwania szkolenia - dodatkowo płatne.

Szkolenie teoretyczne to:

16 godzin wykładów w specjalnie przygotowanej sali wykładowej, zakres wiadomości zgodny z aktualnymi wymaganiami ULC:

1. Podstawy prawa lotniczego
2. Człowiek jako pilot i operator UAV – możliwości i ograniczenia
3. Zasady wykonywania lotów
4. Bezpieczeństwo wykonywania lotów i sytuacje niebezpieczne
5. Kategoria statku powietrznego, który ma zostać wpisany do świadectwa kwalifikacji

profesjonalne materiały szkoleniowe
egzamin teoretyczny na zakończenie zajęć
pomagamy skompletować niezbędne dokumenty do egzaminu

Szkolenie praktyczne to:

I. 8 godziny praktyki na symulatorze lotu

II. 2 godziny ćwiczeń na stadionie z minimum 2 przelotami w zakres którego wchodzą elementy egzaminu praktycznego:

  1. Przygotowanie do lotu
  2. Obsługa naziemna
  3. Ocena zdatności do lotu bezzałogowego statku powietrznego
  4. Wykonywanie czynności lotniczych

Koszty szkolenia:

Szkolenie wraz z egzaminem wewnętrznym 12000 zł netto (dla studentów zamiejscowych - hotel w cenie kursu, za cenę wykupionego wyżywienia w hotelu)

Konsultacja u lekarza-orzecznika medycyny lotniczej (dodatkowy koszt około 200zł) obejmuje:

  1. Wydanie orzeczenia lekarskiego klasy 4
  2. Indywidualna analiza wyników badań lotniczo-lekarskich

Szkolenie kończy się egzaminem Państwowym (odbywającym się w siedzibie firmy - max. po 14 dniach roboczych od zakończenia kursu).

Podstawowe opłaty związane z przystąpieniem do egzaminów oraz wydaniem certyfikatów są stałe, określone przez ULC:
egzamin teoretyczny: 158 zł,
egzamin praktyczny: 105 zł,
wpis dodatkowego uprawnienia do Świadectwa Kwalifikacji UAVO: 43 zł

Na zakończenie szkolenia kursanci otrzymują dyplom ukończenia kursu na Operatora Bezzałogowego Statku Powietrznego BVLOS.

Rozpoczęcie pierwszej tury szkolenia ......2015r. o 9:00  w siedzibie firmy DronaVista.pl w Nowym Sączu ul. Dąbrówki 94A